Ändrad styrning av temp för motorvärmare

Temperaturkurvan (tiden den är påslagen baserad på ute temperatur) är nu inställd enligt nedan kurva för samtliga uttag.
Så om ute temperaturen är -30 grader så kommer uttagen att vara påslagna i 200 min (3,33 tim).