Våra Fastigheter

Munkebergsgatan 36-92 (193 lägenheter)

Beståndet är uppdelat enligt följande:

  • 23 st 1:or
  • 52 st 2:or
  • 97 st 3:or
  • 21 st 4:or