Andrahandsuthyrning

Föreningen följer lagen i ¨Hyreslagen’ i Jordabalken. 

Man får hyra ut i max ett år och av anledningar som gäller enligt lagen. Studier, prova att samboende med partner eller tillfälligt arbete på annan plats.
Intyg skall visas och blankett finns på HSB. Skickas eller lämnas till styrelsen