Andrahandsupplåtelse

Om bostadsrättshavaren flyttar ut och någon annan bor i lägenheten än bostadsrättshavaren så blir det en andrahandsupplåtelse.
Tillstånd för andrahandsuthyrning söker bostadsrättshavaren hos styrelsen.
Ansökan lämnas in minst en månad innan bostadsrättshavaren flyttar ut.
När en ansökan om andrahandsupplåtelse kommer in ska bostadsrättsföreningens styrelse ta ställning till den.

Tillstånd för andrahandsupplåtelse beviljas max ett år i taget, därefter får den som önskar fortsätta hyra ut sin lägenhet komma in med en ny ansökan om andrahandsupplåtelse.

Följande brukar betraktas som beaktningsvärda skäl att hyra ut sin bostad i andra hand:

  • arbete eller studier på annan ort
  • provsambo under en begränsad tid
  • sjukhusvistelse
  • fängelsevistelse