Intresseanmälan till valberedningen

Genom att fylla i nedan formulär så anmäler ni ert eller föreslår någon annan inom föreningen att ställa upp för val till styrelse i BRF Matrosen.
Tänk på att ni måste ha frågat den person ni föreslår om det är ok att ni anmäler vederbörande till valberedningen innan ni skickar in anmälan.

En representant för valberedningen kommer att kontakta vederbörande för ett kortare möte kort efter anmälan.

Ni kan även maila in ert intresse till valberedning@matrosen.nu

Beskriv kort om dig själv och har du några speciella kompetenser som föreningen kan ha nytta av nämn gärna dessa. Detta är inget kvav utan ett intresse att delta i föreningens arbeta är fullt tillräckligt.