Stadgar

Våra aktuella stadgar hittar du här

På stämman röstades det för att införa nya stadgar och att de skall vid ett extra möte godkännas en andra gång.
För att alla skall kunna ta del av de nya stadgarna finns de att ladda ner eller läsa online nedan.