Valberedning

Valberedningen är öppen för förslag, frågor och intresseanmälan året runt. Är Du, eller någon du känner, intresserad av att påverka föreningens framtid tveka inte att kontakta valberedningen på vår mailadress eller via vårt formulär nedan.

Valberedningens uppgift i föreningen är att föreslå stämman representanter till styrelse, revisor m.fl. De som sitter i denna grupp behöver ha en god kännedom om vilka personer som finns att tillgå i föreningen och ska granska de som är villiga att ingå i styrelsen så att kandidaterna är lämpliga.

För närvarande består valberedningen av:

  • Jan Karlsson
  • Maria Fagervall
  • Kent Fredriksson

Jan Karlsson, sammankallande
Munkebergsgatan 64

E-post: valberedningen@matrosen.nu
Här kan du lämna in en intresseanmälan till valberedningen