Beställning av ny tagg för bokning

Eventuell kostnad enligt ovan kommer att faktureras er via faktura och e-post.
Detta står vid ert namn på tidningshållaren utanför er dörr.