Nycklar

Du ansvara själv för dina nycklar.
Vill du ha nya nycklar så ska du ha en rekvisition från styrelsen som du behöver när du beställer hos Låskonsult.
Kostnaden står man själv för.

Låsjour
Om du är utelåst så kontakta Avarn Security
Telefonnr: 010-2223088