Störningar

Upplever du stora störningar så kan du ringa störningsjour.
Är det mindre förseelser så kan du ta kontakt med
styrelsen@matrosen.nu så kan vi ta kontakt med vederbörande.

Om det är så att någon stör på sådant sätt att du känner dig hotad eller tror att det begås brott så ska du alltid kontakta styrelsen.
Kontakta då via mejl eftersom det kan behövas att det finns dokumenterat att störningen finns.

Det går inte att samla dokumentation via hörsägen.
Observera att du ska alltid kunna känna dig trygg men det är ju också så att vi är många som samsas på dessa kvadratmetrar så ibland får men tåla lite men efter 22 ska det inte vara några höga ljud eller störningar.
Om du själv tänker ha fest så skall du förvarna dina grannar med en lapp i trapphuset och gör detta helst en vecka i förväg eller tidigare.

Vid svåra störningar ring AVARN SECURITY  010-222 22 00