Gym

Den nya gymmet är klart att användas nu.
Vill ni bli medlem i gymmet så mejlar ni namn och adress till Styrelsen@matrosen.nu