21 april, 2016

Styrelse

Styrelsen för BRF Matrosen

Ordförande: Maria Fagervall
Vice ordförande: Benny Vesterlund
Kassör: Fredrik Kemi
Sekreterare: Marit Fagerlund

Ledamot: Anna-Carin Liminka

Ledamot: Peter Pettersson
Ledamot: Niklas Lejon
Suppleant: Alexander Rönnbäck

Revisorer: