Lekplats

Föreningen är just nu under en stor omvandling av gårdar och lekplats.
Den större lekplatsen på mittengården är den som vi satsar på och våren 2023 kommer vi att försöka bli klara.