Parkering & Motorvärmare

Man ställer sig i kön för motorvärmare hos HSB och det är inflyttningsdagen som räknas som första kö-dag.

  • Under 2023 kommer starten av uppdatering av p-stolpar till att även fungera som duo-laddare.
  • Det som idag är 24 h parkering skall bli boendeparkeringar. Man får en lapp per lägenhet med sitt lägenhetsnummer på som ska läggas i framrutan och vara synlig utifrån. Man kan också låna ut till gäster som hälsar på.
  • Parkera endast på anvisad plats.
  • Lämna inte motorvärmarsladdarna i uttaget.
  • Vi snöröjer och grusar/sandar området runt fastigheten men du ansvarar själv för att hålla ev. carport eller parkeringsplats fri från snö.

Motorvärmarstyrning via internet eller telefon

Logga in för motorvärmarstyrning

Här finns instruktioner för motorvärmarstyrning.

I övrigt kan gäster som ska hälsa på under dagen kan stå på Munkebergsgatan i 24 tim.
Observera att om man parkerar på gårdarna så får man böter av AIMO PARK.

Man ställer sig i kön för motorvärmare hos HSB och det är inflyttningsdagen som räknas som första kö-dag.