Parkering & Motorvärmare

Nya platsnummer för motorvärmare!

Man ställer sig i kön för motorvärmare hos HSB och det är inflyttningsdagen som räknas som första kö-dag.
Särskilda regler gäller för Garage och P-Platser finns att ladda ner här.

Man ställer sig i kön för motorvärmare hos HSB och det är inflyttningsdagen som räknas som första kö-dag.

  • Under 2023 kommer starten av uppdatering av p-stolpar till att även fungera som duo-laddare.
  • Det som idag är 24 h parkering skall bli boendeparkeringar. Man får en lapp per lägenhet med sitt lägenhetsnummer på som ska läggas i framrutan och vara synlig utifrån. Man kan också låna ut till gäster som hälsar på.
  • Parkera endast på anvisad plats.
  • Lämna inte motorvärmarsladdarna i uttaget.
  • Vi snöröjer och grusar/sandar området runt fastigheten men du ansvarar själv för att hålla ev. carport eller parkeringsplats fri från snö.

I övrigt kan gäster som ska hälsa på under dagen kan stå på Munkebergsgatan i 24 tim.
Observera att om man parkerar på gårdarna så får man böter av AIMO PARK.