Trapphus

Städning av trappor sker veckovis. För att underlätta städning och utrymning vid brand så är det förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar, sparkar eller liknande i trapphusen. Rökning är inte heller tillåten i gemensamma utrymmen.