Passersystem Gym – Uppdatering

För att modernisera våra passersystem inför framtiden och samtidigt göra dessa säkrare kommer vi att behöva byta samtliga taggar för Tvättstuga, Bastu och även gym under sommaren.

Då det nuvarande taggarna inte fungerar med det nya låset på gymlokalen kommer alla som vill nyttja behöva hämta ut ett tillfälligt kort/tag för denna dörr.

De tillfälliga korten/tag är beställda förra veckan om borde komma nu under v.20.
(Ni får alltså behålla detta kort/tagg tills ni får den nya taggen!)

Så fort vi har fått alla nya tag och programmerat om hela systemet så kommer samtliga att få en ny tag som fungerar på alla dörrar och bokningar samt har en högre säkerhet än dagens tag.

Vi ber om ursäkt för detta men tillverkaren av låsen har inte uppgivit att våra tag inte fungerar på det nya låset vid beställning.

Det positiva är att vi får uppdatera hele systemet och samtidigt få en bättre säkerhet då det är många tag som saknas. (En tag/kort likställs med en nyckel)

Här kan ni beställa en tillfällig tagg/kort !