Viktig info! Strömavbrott

Byte av centraler sker under v.39

Centralbyte 1 (26/9 – 29/9)
Arbetet sker i Hus C (54-60) men även hus B (46-52) och A (36-44) berörs av spänningsbortfallet.

Centralbyte 2 (26/9 – 29/9)
Arbetet sker i Hus D (62-66) men även hus E (68-74) berörs av spänningsbortfallet med start från ca 07:30 på tisdagen den 26/9 och leverantören
kommer prioritera att få igång strömmen till alla lägenheter under tisdagen (bytet kan ta mer än 12 timmar för detta).

Det innebär tyvärr att det kan komma att vara strömlöst i delar av husen under natten till onsdagen.
Det betyder att delar av byggnaderna kommer vara strömlösa även in på onsdagen & torsdagen då leverantören under dessa dagar kommer att
arbeta löpande med att få igång alla delar så det kan vara störningar och strömbortfall även dessa dagar.

Leverantören kommer att placera ut batteridrivna lampor i berörda trapphus under natten.

Husnummrering