Parkering

Parkering & motorvärmare
  • Parkera endast på anvisad plats.
  • Lämna inte motorvärmarsladdarna i uttaget.

Motorvärmarstyrning via internet eller telefon

Logga in för motorvärmarstyrning

Här finns instruktioner för motorvärmarstyrning.

Gästparkeringar

Våra gästparkeringar gäller i max 24 tim.

Snöröjning

Vi snöröjer och grusar/sandar området runt fastigheten men du svarar själv för att hålla ev. carport eller parkeringsplats fri från snö.

Kö för motorvärmare och garage

För att göra en anmälan till kö för parkering och garageplats:

Kontakta HSB på tel 010-303 20 00 eller maila till kundservice.norr@hsb.se