Informationsöverföringsbelopp

Från 1 januari 2024 kommer alla lägenheter att ha en obligatorisk avgift som kallas på avierna för informations överföringsbelopp
Detta är TV + bredband 250/100. De höga räntenivåerna som finns idag samt troligen kommer att bestå under 2024 tvingar oss att göra detta.