Nya avtal på Bredband och TV!

Matrosen har i dagarna skrivit nytt avtal rörande gruppanslutning av Bredband och TV.

Förhandlingarna har varit framgångsrika och vi har fått ner våra kostnader väsentligt mot tidigare och dessutom uppgraderat och förbättrat kapacitet och funktion.

Avtalet innebär att föreningen kommer att behålla våra nuvarande leverantörer Bredband 2, Lunet samt Tele2 i ytterligare 36 mån.
I de nya avtalen finns dessutom en del förbättringar enligt nedan.

1 – Bredband/Internet
Från och med den 1 Nov 2023 kommer samtliga att få en uppgradering till 250/100 Mbit (nuvarande är 100/100 Mbit) utan kostnad.
Observera att all bredband ingår i er avgift/hyra!

2 – Standsnät
Vi har även valt att ha kvar Lunet som leverantör via stadsnätet (ej internet) då vi har stora fördelar för vårt interna fastighetsnät inom föreningen.
I vårt fastighetsnät har vi bl.a. våra egna interna system som port & lås styrning, bokningssystem, motorvärmarstyrning m.m.

3 – TV
Vi har idag Tele2 Small Kanal paket som standardpaket för samtliga.
Det innebär att följande kanaler ingår i utan kostnad:

Tele2 Small

Vill man man ha ytterligare kanaler så beställer man det via Tele2 (Se https://www.tele2.se/tv) mot kostnad som man själv får betala.