Förslag till nya stadgar

På stämman röstades det för att införa nya stadgar och att de skall vid ett extra möte godkännas en andra gång.
För att alla skall kunna ta del av de nya stadgarna finns de att ladda ner eller läsa online under ”Stadgar” i menyn ovan eller klicka här.