Kallelse till ordinarie Föreningsstämma

HSB bostadsrättsförening Matrosen kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
Datum/tid: 14 juni 2023, kl 17-20
Plats: Siljabloogården, Amiralsvägen 18A

Fullständiga kallelsen med dagordning, motioner & Stadgar finns att läsa och ladda ner på nedan.