Laddplatser

Kontrakt har skrivits med Eitech för byte av motorvärmarplatser utomhus till Laddsplatser av märket Zpark (som även går att använda som vanliga motorvärmarplatser). Befintliga stolpar och huvar behålles, det är innanmätet i huvarna som byts. Det kommer även göras 14 st nya parkeringsplatser.
Info om Zpark finns här: https://www.zpark.se/

Arbete kommer påbörjas med byte av fastigheternas Elcentraler någon gång i April, man får förvänta sig kortare strömavbrott då det sker. Information om när i tid detta händer kommer att sättas upp i berörda trapphus.
Därefter kommer man installera laddplatser. Tanken är att det arbetet inte skall pågå då det är kallt ute.
Tidplan är ej spikad, men arbetet förväntas vara klart senast slutet Augusti mitten av september.

Mer info kommer senare.