Sopor

I alla våra fastigheter bedrivs källsortering och i sopkärlen kan du lämna följande sopor:

  • Brännbart; Ex. plast(förpackningar och påsar), trä, textil, dammsugarpåsar m.m.
  • Komposterbart; Ex. matrester inkl. ben och skal, jord, växter, tepåsar, kaffefilter, hushållspapper, blöjor m.m. Nedbrytbara kompostpåsar får ni av oss.

Annat avfall skall sorteras och lämnas vid någon av kommunens återvinnings- och miljöstationer alternativt återvinningsmarknaden på Kronan.

  • Grovsopor
  • Metall
  • Färgat och ofärgat glas
  • Elektronik
  • Hårdplast
  • Farligt avfall